Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας | ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ