Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Οργανισμού αποσκοπούν στη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.