Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση δεκαπέντε (15) αρνιών & οκτώ (8) μοσχαριών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ