Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ) ολοκλήρωσε και κυκλοφορεί το βιβλίο «Εκτροφή των προβάτων και των αιγών: Τι πρέπει να ξέρω;», που αποτελεί έκδοση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη στήριξη της Διεύθυνσης Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς. Προσφέρεται δωρεάν σε 3.000 αντίτυπα, ενώ διατίθεται ελεύθερα και σε ηλεκτρονική μορφή από τους ιστότοπους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της Τράπεζας Πειραιώς σε μορφή e-book.
Το βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια των ερευνητών του ΙΚΕ να δώσει συνοπτικές οδηγίες στους κτηνοτρόφους για την εκτροφή των προβάτων και των αιγών. Περιλαμβάνεται σε αυτό όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, από την πρώτη μέρα που το ζώο μπαίνει στο στάβλο μέχρι το τελικό προϊόν (γάλα ή κρέας) να φθάσει στον καταναλωτή. Παράλληλα, η ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τη σωστή διαχείριση των εκτροφών τους, στοχεύει στην παραγωγή υγιεινών προϊόντων και είναι απολύτως αναγκαία για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη κτηνοτροφία.

ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ: Τι πρέπει να ξέρω;

 

Website Security Test