Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) εξέδωσε εγχειρίδιο όπου αναφέρονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας. 

Κύρια δραστηριότητα των 11 ερευνητικών Ινστιτούτων του Οργανισμού είναι η διενέργεια στοχευμένης έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Παράλληλα, η διαχρονική συνεργασία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με όλους τους κλάδους του πρωτογενούς και μεταποιητικού αγροτικού τομέα, καθιστά τον Οργανισμό σημαντικό εταίρο στην ανάπτυξη και υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας μέσω παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Κύριο αντικείμενό του είναι η  υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας με τη διενέργεια στοχευμένης έρευνας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην  αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος, του κρέατος, των αυγών και σταδιακά και άλλων προϊόντων στη χώρα.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - Παροχή υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα από τον αγρότη ως τον καταναλωτή  

Website Security Test