Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών εξέδωσε εγχειρίδιο για τη δειγματοληψία εδάφους για γεωργική χρήση.

Το εγχειρίδιο με τίτλο «Γενικός Οδηγός και τα Είδη Δειγματοληψίας Εδάφους για Γεωργική Χρήση» συγγράφηκε για να δώσει στον αγροτικό κόσμο της χώρας χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες και γενικές κατευθύνσεις για την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών δειγματοληψίας ενός γεωργικού εδάφους και να παράσχει σειρά κριτηρίων επιλογής του ορθότερου προγράμματος για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης λιπαντικής αγωγής.

Επιπλέον αναλύονται οι βασικές παράμετροι της εδαφικής δειγματοληψίας κατά περίπτωση (βάθος και εποχή δειγματοληψίας, αριθμός και συχνότητα λήψης δειγμάτων). Τέλος, παρέχονται τα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων εργαστηρίων ανάλυσης που θα παρέχουν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η περιγραφή των συστημάτων δειγματοληψίας πλαισιώνεται με κατάλληλα σχήματα για την καλύτερη κατανόηση από το αναγνωστικό κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) - Τμήμα Εδαφοϋδατικών Πόρων, Θεοφράστου 1, 41335, Λάρισα, Δρ Χρήστος Νούλας, Γεωπόνος, Εντεταλμένος Ερευνητής. τηλ.: 2410 671 296, fax: 2410 671 321, e-mail: , http://ipsw.gr/

 

Website Security Test