Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη πρόθεσή του να αναθέσει στην εταιρεία ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ την αντικατάσταση της μονάδας LASER της αναλυτικής συσκευής BACTOSCAN FC του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ιωαννίνων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.631,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Το LASER χρήζει άμεσης αντικατάστασης για την επαναλειτουργία της συσκευής και η προμήθεια του πρέπει να γίνει από την κατασκευάστρια εταιρεία FOSS, λόγω μη ύπαρξης συμβατού ανταλλακτικού. Η ΤΕΣΚΟ, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της FOSS στην Ελλάδα , είναι η μοναδική εταιρεία η οποία δύναται να προμηθεύσει την μονάδα LASER , ενώ προμήθευσε και την προαναφερόμενη αναλυτική συσκευή BACTOSCAN FC της οποίας to laser θα αντικατασταθεί.

pdfΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Website Security Test