Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χύμα γάλακτος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων το 2020, προϋπολογισμού 47.297,92 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μμ  


pdfΔιαγωνισμός     pdfΤεύχος Διακήρυξης

Website Security Test