Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει, ότι το εκπαιδευτικό υλικό, ανά θεματικό πεδίο πιστοποίησης, για το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό από τον παρακάτω σύνδεσμο της αίτησής τους: http://agroadvisors.elgo.gr/Applicants/Details/<<Id>>/<<UniqueId>>

Διευκρινίζεται, ότι το εκπαιδευτικό υλικό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις συγγραφής για τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Δυνατότητα πρόσβασης έχουν οι ενδιαφερόμενοι στο εκπαιδευτικό υλικό όλων των θεματικών πεδίων πιστοποίησης. Για ορισμένα θεματικά πεδία υπάρχει και συνοδευτικό υλικό, με τη μορφή εξωτερικών αρχείων.

Επισημαίνεται ότι, στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) μέσω του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οι υποψήφιοι Γεωργικοί Σύμβουλοι θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογηθούν μόνο στα θεματικά πεδία για τα οποία υπέβαλλαν αίτηση και έχουν εγκριθεί.

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης και τις λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση του Οργανισμού.

Website Security Test