Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών &Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                        docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test