Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Παραμεθόριων Περιοχών/Τμήμα Συμβουλών & Μεταφοράς Καινοτομίας Κομοτηνής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση παλαιού κατεστραμμένου γεωργικού εξοπλισμού, συνολικού βάρους κατ’ εκτίμηση περίπου 4.000 kg, με τιμή εκκίνησης 0,25 €/kg.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών & αποσφράγισής τους: Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Website Security Test