Απο 1 έως 7.04.2022 παρέχεται στους Γ.Σ η δυνατότητα  δήλωσης επιπλέον θεματικών πεδίων, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Γ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

 

Website Security Test