Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου,της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Δρα Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ι.ΕΛ.Υ.Α. και για την εύρυθμη υλοποίηση του, θα προβεί στη διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης με Διαγωνιστική διαδικασία προς κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν έρευνας αγοράς, και με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για τηνπρομήθεια υποτροπικών φυτών για το Ι.ΕΛ.Υ.Α. ΧΑΝΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η ημέρα Τρίτη 17 Μαιου 2022 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

Website Security Test