Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινσιτούτο Αλιευτικής Ερευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  προκηρύσσει ανοκτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004055, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

pdf21894 ΑΔΑ

pdf21894 ΑΔΑΜ

pdfΣΥΜΒΑΣΗ σκαφος

pdfΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Website Security Test