Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τιμώντας τα τριάντα (30) χρόνια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE, διοργανώνουμε Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, ειδική εκδήλωση με τίτλο «Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ LIFE», στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κύριους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ετησίως χρηματοδοτεί μια πλειάδα έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τα οποία εντάσσονται σε ποικίλα υποπρογράμματα που αφορούν το περιβάλλον-φύση, την κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.λπ.

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συνιστά μια από τις κύριες οργανωμένες δομές της χώρας μας που συμμετέχει στην υλοποίηση των προγραμμάτων LIFE. Σήμερα, στα ερευνητικά του Ινστιτούτα υλοποιούνται εννέα (9) περιβαλλοντικά προγράμματα LIFE.
Στην εκδήλωση, πέραν των ομιλιών για τα 30 χρόνια της λειτουργίας του προγράμματος, θα παρουσιαστούν τα έργα LIFE που υλοποιούνται σήμερα στα ερευνητικά Ινστιτούτα του Οργανισμού, ενώ παράλληλα θα υπάρχει υλικό και πληροφορίες για τα 28 έργα που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν.

jpgΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

jpgΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

pdfΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

Website Security Test