Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Ακροδρύων / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης % Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικο διαγωνισμό για την εκποίηση σκληρού σιταριού, παραγωγής 2022, έκτασης 48,3 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 9.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test