Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αναγνώριση παραλλαγών τύπων οικοτόπων προτεραιότητας [6220* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero- Brachypodietea, 6230* Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτούχα υποστρώματα των ορεινών ζωών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης), 9560* Ενδημικά δάση με Juniperus spp] & βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επικαιροποίηση χαρτογράφησης & υφιστάμενων πιέσεων & απειλών. Προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησής τους στο Όρος Παρνασσός»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test