Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο: «Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 2η Ιανουαρίου 2023.

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_1_ΘEΣΗΣ_ΕΡΕΥΝΗΤΗ

docxΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΝΤΥΠΟ

 

Website Security Test