Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στα πλαίσια της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΛΓΟ ΔHΜΗΤΡΑ προέκυψε η ανάγκη για την ύπαρξη μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές. Στόχος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ήταν η “εξωστρέφεια της πληροφορίας”, δηλαδή η παροχή ελεύθερης πρόσβασης στα στοιχεία παραδόσεων, αξιών και αναλύσεων του γάλακτος που διακινείται στη χώρα, σε εύκολα κατανοητή μορφή, με χρήση χαρτών και γραφημάτων, σε κάθε Έλληνα πολίτη. Επιπλέον παρέχεται στους παραγωγούς γάλακτος η δυνατότητα πρόσβασης στα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τους ίδιους. Οι παραγωγοί μπορούν να συνδεθούν με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet.
 
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές:
 
 ios:
 
Android:
 
Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή μπορείτε να δείτε εδώ:
Website Security Test