Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Μελισσοκομίας του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο α) την καταγραφή των δεδομένων του Έργου (συνεχή δεδομένα επιδόσεων μελισσοσμηνών σε τακτά χρονικά διαστήματα – κάθε μήνα, δεδομένα συμπεριφοράς και επιβίωσης), β) την ανάλυση δεδομένων και την γραφική απεικόνιση της ανάπτυξης των μελισσοσμηνών και γ) την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρησης του έργου ‘BeeConnected’ , χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΚ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test