Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘Risk AssessmenT InnOvatioN for low-risk pesticides’, ακρωνύμιο: ‘RATION’.

Το Έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση 100% από την Ε.Ε (Horizon Europe).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test