Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση περίπου εκατό (100) αρνιών > 3 μηνών, ογδόντα (80) περίπου προβατίνων, περίπου τριάντα (30) αρνιών < 3 μηνών ΚΑΙ τριών (3) αγελάδων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test