Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη και Υποστήριξη του Επιστημονικού Έργου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου», με ακρωνύμιο «ΑΝΥΠΕΠΕ- ΙΕΛΥΑ», με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Website Security Test