Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο του ΕΠΔ με τη χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμών» (DacusSOS 2022-2024), που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Website Security Test