Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή υπαναχώρησης αναδόχου του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από σύμβαση μίσθωσης έργου & σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου στη επόμενη στη σειρά κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων, στο πλαίσιο του Έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ AVOCADO ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΡΗΤΗΣ & με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρα Θηρεσία-Τερέζα Τζατζάνη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά

Περίοδος ενστάσεων 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησης της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

 

 

 

 

Website Security Test