Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εξωτερικούς Συνεργάτες, όπως υποβάλλουν από την Τρίτη 04 Ιουνίου 2024 «Υποβολή Αίτησης προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δίκαιου ως Προσωπικό Υποστήριξης Εκπαιδεύσεων» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης με αριθμό πρωτ.: 25401/22.05.2024 (ΑΔΑ : ΨΝΖΠΟΞ3Μ-ΔΚ2).

Η Υποβολή της Αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων:
Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων : https://mitrooelgo.elgo.gr
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : Τρίτη 04 Ιουνίου 2024, ώρα: 00:01 μ.μ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:
✓ κ. Αικ. Μιχαλοπούλου : 210 8392047
✓ κ. Βασ. Μπιτσοπούλου : 210 8392042
✓ κ. Αικ. Μαλλή : 210 8392202
✓ κ. Αθαν. Αυλακιώτη : 210 8392028

Website Security Test