Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ή ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ:

 

xlsΈντυπο πωληθεισών ποσοτήτων προϊόντων φυτικής προέλευσης τα στοιχεία του οποίου υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα iagro έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ:

 

xlsΤο αρχείο εισροών υποβάλλεται μία φορά το χρόνο, μετά τη λήξη της ελαιοκομικής περιόδου στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .. Μαζί με το αρχείο εισροών ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα οποία προσκομίστηκε ελαιόκαρπος) ανά παραγωγό, σύμφωνα με το αρχείο: xlsΣτοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών.

 

xlsΤο αρχείο εκροών θα υποβάλλεται μία φορά το χρόνο: πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.

 

Επιπλέον, μέχρι το τέλος κάθε ελαιοκομικής περιόδου χρειάζεται να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης με το παρακάτω κείμενο:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ. Δηλ.) των συνεργαζόμενων παραγωγών για το προϊόν «ονομασία καταχωρισμένης ένδειξης» που προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο ....... φυλάσσονται στην επιχείρηση και θα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.»


ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ:


xlsxΤο αρχείο εισροών-εκροών υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα iagro έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ:


xlsxΤο αρχείο εισροών-εκροών υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα iagro έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

Website Security Test