Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΦΑΓΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ):


Τα ακόλουθα έντυπα αφορούν τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του Οργανισμού:

 

docΤο Έντυπο Δήλωσης έναρξης παραγωγικής δραστηριότητας υποβάλλεται 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 

xlsΤο Έντυπο Δήλωσης παραχθεισών ποσοτήτων, τα στοιχεία του οποίου υποβάλονται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε ηλεκτρονική μορφή στο email:  

 


ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ:

 

xlsΤο Έντυπο Δήλωσης ποσοτήτων προϊόντων ΠΟΠ που τυποποιήθηκαν τα στοιχεία του οποίου υποβάλονται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 


ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ:


xlsΤο Έντυπο δήλωσης ποσοτήτων προϊόντων ΠΟΠ που διακινήθηκαν με ιδιωτική ετικέτα τα στοιχεία του οποίου υποβάλονται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

Website Security Test