Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Νέοι ΓεωργοίPAA 2007 2013

Τα προγράμματα είναι διάρκειας  150 ωρών  και τα παρακολουθούν οι αγρότες που έχουν πάρει το πριμ πρώτης εγκατάστασης του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών»  του ΠΑΑ 2007-2013 και αφορούν την κατάρτιση νέων αγροτών.

Οι δύο κύριες κατευθύνσεις του εξειδικευμένου τεχνικού μέρους των Προγραμμάτων Κατάρτισης, είναι:

  • της Φυτικής Παραγωγής και
  • της Ζωικής Παραγωγής.

Κάθε κατεύθυνση μπορεί να περιλαμβάνει και να συνδυάζει κατηγορίες αντικειμένων με βάση τα επιστημονικά χαρακτηριστικά και το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης που αφορούν.

Η χωροτακτική κατανομή των δράσεων Κατάρτισης αφορά και τις 13 Περιφέρειες της Χώρας και όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, όπου υπήρχαν Νέοι Γεωργοί δικαιούχοι του Μέτρου 1.1.2., που έπρεπε να καλύψουν τις ανάγκες για κατάρτιση.

Website Security Test