Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 MELI 6Μελισσοκομία

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δικαιούχος ανάδοχος του προγράμματος «Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», κατόπιν Απόφασης του ΥΠΑΑΤ έχει αναλάβει την «Προετοιμασία για την υλοποίηση της Δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων». Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος , μπορούν να συμμετάσχουν: Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί, Μελισσοκομικοί Σύλλογοι, Αγροτομελισσοκομικές Ενώσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, ΔΑΟΚ (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα θεματικά αντικείμενα  τα οποία  καλύπτονται είναι:

 • αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 • μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
 • μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 • μελισσοκομικά φυτά
 • βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
 • εχθροί και ασθένειες των μελισσών κα τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
 • μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 • τυποποίηση-εμπορία-προώθηση-σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
 • βιολογική μελισσοκομία
 • πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων
 • παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης
 • Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία-πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας.
Website Security Test