Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

FYTOPROSTASIAΠιστοποίηση  στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ)

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης  στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ), υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του αλλά και σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

 

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τον ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α'8), θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό στην ΟΧΓΦ και για το λόγο αυτό θεσπίστηκε σύστημα για τη χορήγησή του. Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται σε πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Το πιστοποιητικό αποκτάται μετά από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις που διενεργούνται μέσω αξιόπιστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΑΑΤ. Αφορά όλους όσους αγοράζουν και εφαρμόζουν γεωργικά φάρμακα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

                     Δηλαδή όλοι οι αγρότες πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό;

                                                 Όχι κατ' ανάγκη.

Α.Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των ΤΕΙ δεν χρειάζεται να το αποκτήσουν.

Β.Εφόσον εξασφαλιστεί ότι η χρήση των γεωργικών φαρμάκων γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, δεν χρειάζεται να το αποκτήσουν όλοι οι κάτοχοι των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ψεκαστές και κηπουροί χρειάζεται να το αποκτήσουν.

Μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 τυχόν εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, εφόσον ο ψεκαστής δεν διαθέτει πιστοποιητικό ΟΧΓΦ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνει  παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών (για τους παραγωγούς οι οποίοι εφαρμόζουν σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Agro 2.1 & 2.2, η διάρκεια της κατάρτισης θα είναι 6 ώρες) και μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα ακολουθεί γραπτή εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προκαθορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση εκτός από το παράβολο των 25€ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

                                ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ για τη διενέργεια των προγραμμάτων κατάρτισης

                            ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις εκπαιδευτικές δομές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

                                          και στις Περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

...ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

Για πληρέστερη ενημέρωση, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  • Το σύνολο των ερωτήσεων πιστοποίησης ΟΧΓΦ, καθώς και των αντίστοιχων απαντήσεων, επικαιροποιημένων με διορθώσεις είναι διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αγρότης-επιχειρηματίας    -     Γεωργία    -     Φυτοπροστασία   -   Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων   -   Εθνικό Σχέδιο Δράσης   -   Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.
  • Στην ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη όλη η σχετική επίσημη και ακριβής πληροφόρηση για τους ενδιαφερόμενους, όπως επίσης και το διδακτικό υλικό.
  • Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ΟΧΓΦ δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν οποιαδήποτε εκτύπωση των ανωτέρω αναφερόμενων ερωτήσεων.
  • Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα προγράμματα κατάρτισης στην ΟΧΓΦ διενεργούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης.

                                           Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ

                                                       ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

                         ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

 

 

 

Website Security Test