Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), παρέχει Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

 

Λειτουργούν 6 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ), στα Ιωάννινα, στην Καλαμπάκα, στην Κρήτη (Μεσσαρά Ν. Ηρακλείου), στη Λάρισα, στο Μαρούσι Αττικής (Κτήμα Συγγρού) και στη Νεμέα.

1. Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, με ειδικότητα: Γαλακτοκομία – Τυροκομία

2. ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, με ειδικότητα: Ξυλογλυπτική – Διακοσμητική Επίπλου

3. ΕΠΑ.Σ. Κρήτης, με ειδικότητα: Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Καλλιέργειες

4. Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. Λάρισας, με δύο ειδικότητες: α. Ζωοτεχνία & β. Αγροτικά Μηχανήματα

5. ΕΠΑ.Σ. Αμαρουσίου, με ειδικότητα: Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις – Αρχιτεκτονική Τοπίου

6. ΕΠΑ.Σ. Νεμέας, με ειδικότητα: Αμπελουργία – Οινοτεχνία

 

Οι ΕΠΑ.Σ. που λειτουργούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 166194-ΦΕΚ 1106-2010, την τροποποίηση και συμπλήρωση της με την ΚΥΑ 214/153199-ΦΕΚ 2851-2019 (αναγραφή στα πτυχία του επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) & τον ν. 3475-ΦΕΚ 146-2006:

•   Έχουν δημόσιο χαρακτήρα και ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.

•   Η φοίτηση και το διδακτικό υλικό είναι δωρεάν.

•   Οι σπουδές διαρκούν δύο έτη.

•   Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 και επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και τους παρέχεται η δυνατότητα να:

  • λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 
  • απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες,
  • συνεχίσουν σπουδές σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ,
  • μοριοδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε Προγράμματα Νέων Αγροτών και να απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης για τη συμμέτοχή τους σε αυτά,
  • δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

 

Στις Σχολές που λειτουργούν χώροι φιλοξενίας, παρέχεται σε όσους μαθητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια, δωρεάν στέγαση και σίτιση.

Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. ενεργούνται το μήνα Ιούνιο του προηγούμενου διδακτικού έτους και από 1ης μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ.

•   Δικαίωμα εγγραφής χωρίς εξετάσεις, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α' Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου

•   Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων περισσοτέρων από τον οριζόμενο αριθμό μαθητών, για την επιλογή τους λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

 
Κριτήρια Μόρια
Γενικός βαθμός του τίτλου σπουδών που προσκομίζεται 10-20
Τέκνα ανίκανων προς εργασία γονέων, αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου ή αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή πολυτέκνων 3
Τέκνα των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών  5
Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους ανάλογη με την ειδικότητα 5
Κάτοικοι ορεινών, δασικών ή ακριτικών περιοχών 3

 

Συνημμένα Αρχεία:

pdfΈναρξη Σχολικού Έτους 2020-2021 ΕΠΑ.Σ.

docΑίτηση Μαθητή για εγγραφή στις ΕΠΑ.Σ.

docΑίτηση Κηδεμόνα μαθητή για εγγραφή στις ΕΠΑ.Σ.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ.

•   Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και εξοπλισμό.

•   Η συμμετοχή σε επιμορφωτικές ημερίδες και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις, συμπληρώνει το γνωστικό πεδίο και την σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.

 

Συνημμένα Αρχεία:

pdfΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των EΠΑ.Σ. 

docΥπεύθυνη Δήλωση Μαθητή Αποδοχής Κανονισμού Λειτουργίας

docΥπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα Μαθητή Αποδοχής Κανονισμού Λειτουργίας

docΥπεύθυνη Δήλωση Μαθητή για Χρήση Μηχανημάτων & Εργαλείων

docΥπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα Μαθητή για Χρήση Μηχανημάτων & Εργαλείων 

ΣΤΕΓΑΣΗ & ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ.

Με δαπάνες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση σε μαθητές που πληρούν τα σχετικά κριτήρια (π.χ. η μόνιμη κατοικία τους να είναι μακριά από την έδρα της Σχολής, η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση τους κ.λπ.), στο Οικοτροφείο που λειτουργεί εντός της ΕΠΑ.Σ. ή σε μονάδες παροχής στέγασης (ξενοδοχείο) και εστίασης της περιοχής της ΕΠΑ.Σ., εφόσον δεν λειτουργεί το Οικοτροφείο της.

Για τη σχολική περίοδο 2020-2021 η στέγαση και σίτιση παρέχεται δωρεάν:

•   στο Οικοτροφείο των ΕΠΑ.Σ.:

  • Γαλακτοκομικής Ιωαννίνων [Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας] και
  • Αβερώφειου Λάρισας [α. Ζωοτεχνίας και β. Αγροτικών Μηχανημάτων]

•   σε μονάδες παροχής στέγασης και εστίασης της περιοχής των ΕΠΑ.Σ.:

  • Καλαμπάκας [Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου],
  • Κρήτης [Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Καλλιέργειες] και
  • Νεμέας [Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας].


Συνημμένα Αρχεία:

docΑίτηση Μαθητή για Δωρεάν Στέγαση-Σίτιιση στις ΕΠΑ.Σ.

docΑίτηση Κηδεμόνα Μαθητή για Δωρεάν Στέγαση-Σίτιιση στις ΕΠΑ.Σ.

docΥπεύθυνη Δήλωση Μαθητή για Φιλοξενία σε Οικοτροφείο

docΥπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα Μαθητή για Φιλοξενία σε Οικοτροφείο

docΥπεύθυνη Δήλωση Μαθητή για Φιλοξενία σε Ξενοδοχείο

docΥπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα Μαθητή για Φιλοξενία σε Ξενοδοχείο

 

Website Security Test