Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σογιάλευρου

pdfDiakirixi_promithias_sogialeurou.pdf

Προκήρυξη ηρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιφανειακού λιπάσματος για την καλλιέργεια αραβοσίτου

pdfDiakirixi_promithias_epiphaniakou_lipasmatos.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Improvement of epidemilogical and serological tools for diagnosis and control of Brucella melitensis in the Mediterranean region - BrucMednet»

pdfProsklisi_endiaferontos_gia_biologo.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2016». 

pdfProsklisi_endiaferontos_AGRERI.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο ή Δασολόγο, για τις ανάγκεςτου έργου με τίτλο: «Big Picnic:Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security»

pdfProsklisi_endiaferontos_PICNIC.pdf

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνσιμός για τη συντήρηση φυτειών στα κτήμτα του Ινστιτούτου Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων 

pdfProxeiros_diagonismos_fyteies_Xania.pdf

Απόφαση ανάθεσης εργασιών μικρής χρονικής διάρκειας για ανάγκες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 

pdfApofasi_anartisis_ergasion_mikris_diarkias.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ»

pdf828__Prosklisi_endiaferontos_diatirisi_poikilion_ampelona.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο, την προμήθεια ενός φασματοφωτόμετρου UV/Vis και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για τις ανάγκες του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών. (Επανάληψη στο Ορθό)

pdfDiagonismos_1241_24-05-2016_EPANALIPSI.pdf

Περίληψη διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 40 προβατίνων στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσώ στις 31/5/2016

pdf565.Diakirixi_ekpoiisis-sfagis_provatinon_.pdf

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου "Επισκοπήσεις 2016".

pdfProsklisi_876_24-05-2016.pdf

Απόφαση Ανάρτησης Πίνακα και Αναθέσεων Έργου του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με ελεύθερους επαγγελματίες, έναν (1) Γεωπόνο και έναν (1) Τεχνολόγο Γεωπονίας για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”. (Επανάληψη στο Ορθό)

pdfApofasi_1527_orthi_epanalipsi.pdf

Website Security Test