Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των "Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης" των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 40114/21-07-2023 καθώς και 40114/31-07-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή:

Α. Αίτηση ένταξης Νέων Μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ &
Β. Επικαιροποίησης των στοιχείων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 15η/31-10-2023, αρ. θέματος 85 (ΑΔΑ 6ΑΨ5ΟΞ3Μ-ΧΑΦ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ που αφορά την έγκριση προσωρινών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται λόγω της ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων του πίνακα των απορριπτέων και εμφανίζεται εδώ.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και καθηγητής του ΓΠΑ κ. Σέρκος Χαρουτουνιάν εκλέχθηκε στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία (ECA, European Commission on Agriculture) του Διεθνούς Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών – FAO (Food Agricultural Organization).
Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκπρόσωπος καταλαμβάνει θέση στη Διοίκηση του Διεθνούς αυτού Οργανισμού.

Ξεκινούν τα μαθήματα του Α΄ και του Γ΄ εξαμήνου του έτους κατάρτισης 2023-2024 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τη Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023.

Έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, λόγω  των έντονων καιρικών φαινομένων, που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν απευθείας την αίτηση εγγραφής με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο ΙΕΚ επιλογής τους, η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον υπάρξουν επιπλέον κενές θέσεις, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης εγγραφής των επιλεγέντων καθώς και των επιλαχόντων υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση μέσω gov.gr.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ επιλογής τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας και τις διεύθυνσεις των έξι ΙΕΚ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορείετε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://iekelgo.com

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης για κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα, των υποψήφιων καταρτιζόμενων που υπέβαλαν αίτηση επιλογής, όπου διακριτά αναφέρονται οι επιλεγέντες και οι επιλαχόντες, μετά την προβλεπόμενη μοριοδότηση.

Οι επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023, να καταθέσουν στο ΔΙΕΚ και την Ειδικότητα επιλογής τους, την Αίτηση Εγγραφής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης στους Μελισσοκόμους, στους Κτηνοτρόφους και στους Αγρότες της Ρόδου, που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού προχωρά ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς του νησιού από τις 18 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2023.
Θα πραγματοποιηθούν τέσσερα ενημερωτικά - εκπαιδευτικά σεμινάρια: την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου για τη Μελισσοκομία και τη Διαχείριση των Δασών, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου για την Κτηνοτροφία και τη Διαχείριση των Βοσκοτόπων και την Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου για την Ελαιοκομία.

 

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Παρατείνεται η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Επιλογής για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια IEK αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που λειτουργούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το Α΄ Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2023-24, έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στις 23:59.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση επιλογής ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Κράτους, ακολουθώντας τη διαδρομή:

www.gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Εγγραφή στο ΔΙΕΚ …..

Υποψήφιοι που δε διαθέτουν Κωδικούς TAXISnet (υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. κ.ά.), υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα ΔΙΕΚ του ενδιαφέροντος τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Καλούνται οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) και οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ όπως υποβάλλουν κατά περίπτωση «Αίτηση Κατάταξης» στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν, από την

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντος.
Για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στα Ι.Ε.Κ., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας τους (πρωινές).
Στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις των ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε και στους συνδέσμους:

www.elgo.gr
https://iekelgo.com

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ ́ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο ειδικότητας.

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. (κάτοχοι ΒΕΚ) και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α ́ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για το έτος κατάρτισης 2023-2024 Αιτήσεις Κατάταξης δέχονται τα:

1. ΔΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
με ειδικότητα: «Τεχνικός Γαλακτοκομίας -Τυροκόμος»
2. ΔΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
με ειδικότητα: «Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών & Έργων Πρασίνου»
3. ΔΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΜΕΑΣ
με ειδικότητα: «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας»

docxΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ή ΙΕΚ

 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στα ΙΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν και Αίτηση Εγγραφής στο ΙΕΚ επιτυχίας τους από την Πέμπτη 24 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιείται η εγγραφή τους. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την παροχή δωρεάν Σίτισης και Στέγασης, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση (σίτισης – στέγασης) στο ΙΕΚ επιτυχίας τους.  η παροχή δεν αφορά το ΙΕΚ Αττικής. Όλες οι αιτήσεις και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο ΙΕΚ επιτυχίας.

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του N. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου), ορίζεται η κυρία Φωτεινή Κλάγκου του Θωμά, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Κλάγκου Φωτεινή, τηλ: 210-8392094, e-mail:

Το ΙΕΚ Ηρακλείου - Γεωργική Σχολή Μεσσαράς συνδιοργάνωσε με το Εργαστήριο Κηπευτικών του ΓΠΑ εσπερίδα στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ στις 17 Μαρτίου 2023, με θέμα:

«Νέες τεχνολογίες για μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες», παρουσία πλήθους ενδιαφερόμενου κοινού, επαγγελματιών και παραγόντων της ευρύτερης περιοχής.

 

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Foto Εκδήλωσης

Website Security Test