Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τρεις νέες δομές εγκαινιάστηκαν στο αγρόκτημα του  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  στη Θέρμη. Πρόκειται για τη Βιβλιοθήκη, η οποία ονομάστηκε «Βιβλιοθήκη Βασιλείου Γ. Χριστίδη», το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών και το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Οπωροκηπευτικών.

 

Τα νέα εθνικά σήματα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και τα αντίστοιχα πρότυπά τους, παρουσίασε στις 7.9.2021 σε ειδική εκδήλωση ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Πρόκειται για έξι (6) νέα σήματα AGRO, σκοπός των οποίων είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων,  που ανταποκρίνεται  στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών.  Τα νέα αυτά σήματα πιστοποίησης, που είναι προαιρετικά και φιλοπεριβαλλοντικά, θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους τόσο στην εγχώρια, όσο και στη  διεθνή αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα https://simataagro.elgo.gr/.

Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, είχε σήμερα η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης  αποφασίστηκε να προταθεί από κοινού στην ηγεσία του ΥπΑΑΤ αφενός η άμεση θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής άδειας διακίνησης των χοίρων και αφετέρου η αλλαγή και αυστηροποίηση του κυρωτικού πλαισίου, που διέπει όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας των χοιρινών στην Ελλάδα.

 

Με την αριθ. 1 απόφαση της 13ης/05.08.2021 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως 31.05.2021 από πενήντα τέσσερα (54) νομικά πρόσωπα και έντεκα (11) ατομικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πιστοποίησή τους ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

xlsxΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ Φ.Π.Γ.Σ.

Τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συνεχίζοντας τους συντονισμένους, αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην ελληνική αγορά ανακάλεσαν προϊόντα με την ένδειξη «βιολογικό κοτόπουλο» και «βιολογικά αυγά» εταιρείας που εδρεύει στην Κρήτη, χωρίς να πληρούνται οι σχετικές κατά την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία προϋποθέσεις. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής κυρώσεων στην επιχείρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

pdfΔελτίο Τύπου 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει στη δημοσιοποίηση της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβουλών (Γ.Σ.) και την εγγραφή τους σε Μητρώο. 

«Καλλιέργεια γης, εφόδιο ζωής», ονομάζεται η δράση που ξεκίνησε από τα Χανιά και αφορά την κατάρτιση κρατουμένων και γεωτεχνικών των αγροτικών φυλακών στη γεωργία. Πρόκειται για μια συνεργασία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκλιματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η δράση που θα επεκταθεί σε όλες τις αγροτικές φυλακές της χώρας προβλέπει τη βιωματική εκπαίδευση των κρατουμένων στα αγροκτήματα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία θα οδηγήσει σε πιστοποιητικό κατάρτισης.

pdfΔελτίο Τύπου

pdfΑφίσα Δράσης

Στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και της εγγραφής τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα http://agroadvisors.elgo.gr 179 εγγραφές ενδιαφερομένων, εκ των οποίων οριστικοποίησαν και υπέβαλαν την αίτησή τους 54 νομικά πρόσωπα και 11 ατομικές επιχειρήσεις.

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) προέβη στην εκπόνηση των προτύπων AGRO 2-5, AGRO 8, AGRO 9 AGRO 10, AGRO 11 & AGRO 12, καθώς και των Κατευθυντήριων Οδηγιών πιστοποίησής τους. 

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:
α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων AGRO 2,
γ) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,
δ) την ανάγκη επέκτασης των προδιαγραφών στα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης (όπως το λάδι, το κρασί, η κομπόστα, ο χυμός, τα ζυμαρικά κλπ) και
ε) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων μεταποιημένων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής τους,
προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 2-5 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης των εξ΄ αποστάσεως Προγραμμάτων Αγροτικής Κατάρτισης (τηλεκατάρτιση) στις 23-04-2021, στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. “Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του Μέτρου 1 “Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης” για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Website Security Test