Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του συμμετέχει ενεργά στην παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα της σποροπαραγωγής δημιουργώντας νέες ποικιλίες.


Με τη δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων, βάμβακος, καπνού και κηπευτικών συμβάλλει:

  • στη δημιουργία νέων, υψηλοαποδοτικών με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποικιλιών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες
  • στη διατήρηση της γενετικής καθαρότητας και της ταυτότητας των υπαρχουσών ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών
  • στην αυτοδύναμη παραγωγή, τυποποίηση, πιστοποίηση και διάθεση σπόρων υψηλής ποιότητας
  • στην αξιοποίηση του πολύτιμου γενετικού υλικού, το οποίο διαθέτουν οι ερευνητικές μονάδες.

Μεγάλος αριθμός ποικιλιών κυριότητας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που σποροπαράγονται στα αντίστοιχα Ερευνητικά Ινστιτούτα, διακινούνται σήμερα από συνεργαζόμενους ιδιωτικούς και συνεταιριστικούς φορείς. 

 

Website Security Test