Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία

ΤΕΥΧΟΣ 12       ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2000


ΑΕΤ - ΤΕΥΧΟΣ 12 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ: (01) 81.75.410