Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία

ΤΕΥΧΟΣ 13       ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2000


ΑΕΤ - ΤΕΥΧΟΣ 13 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ)


Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ: (01) 81.75.410