Ερευνητικές Μονάδες ΕΘΙΑΓΕ

Greece

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας  

Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου (ΙΑΛΑΗ) 

Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων

Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών & Κατασκευών

Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών Κοινωνιολογικών Ερευνών 

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 

Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης 

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών - GS Soil

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 

Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου 

Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 

Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων 

Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας  -

Ινστιτούτο Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών  

 Back           Top