Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εναρκτήρια συνάντηση του έργου "CheeseCulT – Ο Δρόμος του Τυριού ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή" (Cheese route as an innovative cultural heritage driving force for rural tourism development in the cross-border area), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και την Αλβανίας. Μέσω των δράσεων του έργου σε διασυνοριακό επίπεδο, επιδιώκεται η διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή αναφοράς.

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχε η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως Επικεφαλής εταίρος του έργου. Στο έργο συμμετέχουν ακόμη το Πανεπιστήμιο "Eqrem Çabej" Gjirokastër και ο φορέας ARGJIRO.

pdfΔελτίο Τύπου

 

Website Security Test