Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Για Μελισσοκόμους που διακινούν ΜΕΛΙ ΠΟΠ  με την επωνυμία τους

Τo Αρχείο Εισροών – Εκροών εμπορίας ΜΕΛΙΟΥ ΠΟΠ  αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του Οργανισμού, υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα iagro έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

Το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση Μελισσοκόμου τηρείται συμπληρωμένο στο αρχείο της επιχείρησης. Σε περίπτωση προμήθειας Μελιού ΠΟΠ και από άλλους μελισσοκόμους, η επιχείρηση οφείλει να τηρεί το ανωτέρω έντυπο για καθένα από τους συνεργαζόμενους μελισσοκόμους και επιπλέον να αποστέλλει στον Οργανισμό, έως το τέλος της μελιτοεξαγωγής Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των ανωτέρω.

 

Για μοναδες παραγωγής/συσκευασίας ΜΕΛΙΟΥ ΠΟΠ

Τo Αρχείο Εισροών – Εκροών συσκευασίας ΜΕΛΙΟΥ ΠΟΠ αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του Οργανισμού, υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα iagro έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

Το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση Μελισσοκόμου τηρείται συμπληρωμένο στο αρχείο της επιχείρησης για το σύνολο των μελισσοκόμων από τους οποίους παραλαμβάνεται Μέλι ΠΟΠ. Επιπλέον η επιχείρηση αποστέλλει στον Οργανισμό έως το τέλος της μελιτοεξαγωγής Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των εν λόγω εντύπων.

 

Για επιχειρήσεις με δραστηριότητατην εμπορία με ιδιωτική ετικέτα ΜΕΛΙΟΥ ΠΟΠ

Τo Αρχείο Εισροών – Εκροών εμπορίας ΜΕΛΙΟΥ ΠΟΠ  αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του Οργανισμού, υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα iagro έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 

Για Φορείς / Συνεταιρισμούς - Συλλόγους παρακολούθησης του προϊόντος ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ

Το Υπόδειγμα Αρχείου Φορέων Ελέγχου Πευκοθυμαρόμελου Κρήτης ΠΟΠ αφορά τους ορισμένους  για την παρακολούθηση και ανίχνευση της προέλευσης του προϊόντος ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ Φορείς / Συνεταιρισμούς ή Συλλόγους, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο email: και εμπεριέχει στοιχεία του προϊόντος που παράγουν οι μελισσοκόμοι με τους οποίους ο κάθε Φορέας συνεργάζεται.

Website Security Test