Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τα αποτελέσματα αξιολόγησης του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων με την πιστοποίηση και εγγραφή 1.052 επιτυχόντων στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

το οποίο πλέον αριθμεί 4.134 εγγεγραμμένους Γεωργικούς Συμβούλους, διαφόρων ειδικοτήτων. Κατά της απόφασης δύναται να υποβληθεί ένσταση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Website Security Test