Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ - Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία Τροφίμων»
  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Απριλίου 2023.

 docxΑΙΤΗΣΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test