Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ή ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ:

 

Το xlsΈντυπο πωληθεισών ποσοτήτων προϊόντων φυτικής προέλευσης τα στοιχεία του οποίου υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα iagro έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας βρώσιμων ελιών ΠΟΠ/ΠΓΕ, υποβάλλεται μία φορά το χρόνο, μετά τη λήξη της ελαιοκομικής περιόδου στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .
Μαζί με το Αρχείο Εισροών, ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλει με αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα οποία προσκομίστηκε ελαιόκαρπος) ανά παραγωγό, σύμφωνα με το xlsτο αρχείο Στοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών. 

 

Επιπλέον, μέχρι το τέλος κάθε ελαιοκομικής περιόδου χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης με το παρακάτω κείμενο:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ. Δηλ.) των παραγωγών «ονομασία καταχωρισμένης ένδειξης» που προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο ....... φυλάσσονται στην επιχείρηση και θα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.»

 

xlsΤο Αρχείο Εκροών για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας βρώσιμων ελιών, υποβάλλεται μία φορά το χρόνο πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.  Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" στα αρχεία εκροών θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών υποβάλλεται μία φορά το χρόνο, μετά τη λήξη της ελαιοκομικής περιόδου στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: . Μαζί με το Αρχείο Εισροών, ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλει με αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα οποία προσκομίστηκε ελαιόκαρπος) ανά παραγωγό, σύμφωνα με το xlsτο αρχείο Στοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών.

 

xlsΤο Αρχείο Εκροών υποβάλλεται μία φορά το χρόνο πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.  Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" στα αρχεία εκροών θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

 

Επιπλέον, μέχρι το τέλος κάθε ελαιοκομικής περιόδου χρειάζεται να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης με το παρακάτω κείμενο: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ. Δηλ.) των παραγωγών «ονομασία καταχωρισμένης ένδειξης» που προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο ....... φυλάσσονται στην επιχείρηση και θα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν

Τα αρχεία Eισροών, Στοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών, καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση είναι τα ίδια αυτά που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που κάνουν μόνο επεξεργασία βρώσιμων ελιών ΠΟΠ/ΠΓΕ.


ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών-Εκροών αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Θα υποβάλλεται 1 φορά το χρόνο, έως τις 31/01 κάθε ημερολογιακού έτους στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών-Εκροών αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Θα υποβάλλεται 1 φορά το χρόνο, έως τις 31/01 κάθε ημερολογιακού έτους στο πληροφοριακό σύστημα iagro και μόνο σε περίπτωση αδυναμίαςσε ηλεκτρονική μορφή στο email: .

 Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

Website Security Test