Υπηρεσίες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τι προσφέρουμε0443


  • Ποιοτικό έλεγχο παραδοσιακών μεταποιημένων αλιευμάτων (αυγοτάραχο, σπινιάλο κ.λπ.).
  • Αναγνώριση ειδών σε αλιευτικά προϊόντα.
  • Αναλύσεις βαρέων μετάλλων στο υδάτινο περιβάλλον.
  •  Μετρήσεις διχτυών και αποτύπωση αλιευτικών εργαλείων.

Πού απευθυνόμαστε

  • ΜΜΕ του κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων
  • Εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Παράκτιους αλιείς, επιδοτούμενα αλιευτικά σκάφη
  • Κρατικές Υπηρεσίες και Ιδιωτικούς Φορείς

 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Καβάλα

Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: 640 07 Νέα Πέραμος Καβάλας | τηλ.: 25940 22691,2,3 | e-mail | websitewww.inale.gr

Εκτύπωση
Website Security Test