Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Από τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2024 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη νέων μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων: https://mitrooelgo.elgo.gr Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2024, θα αξιολογηθούν έως τα τέλη του ίδιου μήνα.

 Επισημαίνεται ότι:

  • Η Αίτηση - Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αφορά μόνο Εκπαιδευτές που για πρώτη φορά θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο
  • Η αναζήτηση της «Αίτησης – Εγγραφής» των υποψηφίων προς ένταξη Εκπαιδευτών, που υπέβαλαν αίτηση και βρίσκεται σε κατάσταση είτε «Προσωρινής Αποθήκευσης» (υπό υποβολή) είτε σε κατάσταση «Οριστικής Υποβολής», θα γίνεται από το πεδίο «Αναζήτηση».
  • Για τους Εκπαιδευτές εκείνους που είχαν δημιουργήσει παλαιότερα αίτηση την οποία όμως δεν υπέβαλαν και η οποία βρίσκεται ήδη στην πλατφόρμα σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» (υπό υποβολή) μπορούν τώρα να την αναζητήσουν από το πεδίο «Αναζήτηση» και να ολοκληρώσουν την υποβολή αυτής.
  • H επιλογή «Είσοδος» αφορά μόνο τους Διαπιστευμένους Χρήστες, οι οποίοι έχουν ήδη πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες του συστήματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 8392028 με την κ. Αθαν. Αυλακιώτη και 210 8392202 με την κ. Αικ. Μαλλή.

pdfΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

pdfΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

pdfΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Website Security Test